Elçin Tezel - Beril Tezel Sınıfı
VELİ GÖRÜŞLERİ
Elçin Tezel - Beril Tezel Sınıfı
  • +
  • -

Çevre Kolejinin Okul Olarak Beğendiğim Özellikleri:

Çevre Kolejinin beğendiğim özelliklerinden ilki, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyerek öğrencilerini geleceğe hazırlıyor olmasıdır. Atatürkçülüğü öğrencilere benimsetebilmek için yapılan çalışmaları da taktirle izliyorum. Ayrıca Çevre Kolejinin çevre bilincini aşılıyor olması, bu konuda duyarlı bir gençliğin yetişmesini sağlaması da okul olarak faklılığını gösteriyor. Çevre Koleji, öğrencileri sadece sınava hazırlayan bir yaklaşıma değil aynı zamanda hayata hazırlayan bir eğitim anlayışına sahip. Sosyal faaliyetlerinin çeşitliliği ve bu faaliyetlerle okul dışında da adını duyuruyor olması beğendiğim özelliklerdendir.

Top