Fatih Şahin - Zeynep Nur Şahin
VELİ GÖRÜŞLERİ
Fatih Şahin - Zeynep Nur Şahin
  • +
  • -

Okulumuzdaki İngilizce eğitiminin içeriği, düzeyi, İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi konusundaki çalışmalarını son derece iyi buluyorum. Yabancı dil eğitimi vermeyi hedeflemiş birçok özel okulun çok üstünde bir eğitim verildiği kanaatindeyim.

Okulumuzun akademik eğitimin yanı sıra çocukları uygun sanat ve spor dallarından birine yönlendirmesi veli olarak bizleri mutlu ediyor. Bu sanat ve spor etkinlikleri, çocuklara yeni bilgi ve beceriler kazandırdığı gibi iletişim becerilerini, algılama ve öğrenme süreçlerine de katkıda bulunuyor.

Bunun yanı sıra çocuklarımızın topluma karşı duyarlı bireyler olmaları konusundaki çalışmalarını takip ediyor ve destekliyoruz.

Teşekkürler.

Top