Nuray Gündoğan - Elif ve Beyza Gündoğan Sınıfı
Nuray Gündoğan - Elif ve Beyza Gündoğan Sınıfı
  • +
  • -

Çevre Koleji’ne,

Çevre Koleji ile tanışmam yaklaşık 6 sene önceye dayanıyor. Kızım anaokuluna başladığında 2005 senesiydi. Okuldaki düzen ve disipline ilişkin kurallar ilk gözüme çarpan detaydı. Güvenliğe ilişkin kurallarda titizlikle uygulanıyordu. Daha sonra kızım büyüdü ve ilkokula başladı. Sınıf öğretmeninin oluşturduğu düzen ve sınıf üzerinde kurmuş olduğu eğitim şekli ile yeri geldiğinde eğlenerek, yeri geldiğinde sorarak, kurallara uyarak, ama bu kuralların gerekliliğine de inanarak eğitimini alıyor. Modern eğitim şekli ve Atatürk İlkeleri çerçevesinde aldığı eğitim ile geçmişini öğrenen ve gelecek içinde hedefler koyan, sosyal sorumluluk projeleri ile hayattan kopmadan, çevresinin de farkına vararak eğitim alıyor. Derste işlenen temalara uygun performans çalışmalarını, sınıfında öğretmeninin eşliğinde yaparak, öğrendiği konuları bu yolla pekiştirmesini çok faydalı buluyorum.

Şu an 4. sınıfta okuyan kızımın branşlaşmanın başlaması ile matematik ve fen konularında branş öğretmenleri ile çalışmasının başarısına katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Ayrıca okulumuzda uygulanmakta olan İngilizce temel yabancı dil ve 2.yabancı dil uygulaması çerçevesinde aldığı eğitimin kalitesi oldukça memnun edici boyutta. Yabancı diller bölümünün oluşturduğu program ve öğretmenlerimizin bu programı başarı ile uyguladığına şahit olmak bir veli olarak bizleri memnun etmektedir.Çocuğumun yabancı dil konusunda aldığı yol ve ulaştığı seviye bu başarıyı net olarak ortaya koymaktadır. Fen bilimleri bölümünün bilime ilgiyi arttırmak amacı ile düzenlediği laboratuvar çalışmaları ve fuarlar oldukça öğretici olmaktadır. Akademik çalışmaların yanı sıra sosyal anlamda da okulumuzun imkanları tatmin edici boyuttadır.

Okulumuzun uygulamakta olduğu sistemden memnun olmakla birlikte zaman zaman olumlu veya olumsuz eleştirilerimiz olduğunda, dikkate alınıp uygun görülmesi durumunda da düzeltmelerin yapılması, okulumuzun ne kadar değişime ayak uydurmak ve yenilenmek konusunda esnek olduğunu göstermektedir. Değişmeyen tek şeyin, değişim olduğu günümüzde bu oldukça önemli bir özelliktir diye düşünüyorum. Bütün bunların ışığında 4. sınıftaki kızımın aldığı eğitiminden duyduğum memnuniyetten dolayı 2. kızımda Çevre Koleji’nin öğrencisi olarak 2. sınıfta okumaktadır.

Top