Çevre Kulübü
Çevre Kulübü
  • +
  • -

Çevre Kulübü’nün amacı öğrencilerimizin çevre konusundaki farkındalıklarını ve çevreye karşı sorumluluk duygularını artırmaktır. Ayrıca sene boyunca çevre konulu proje çalışmaları hazırlanmakta ve bu projeler,  ulusal ve uluslararası yarışmalara gönderilmektedir.

Top