Seramik
Seramik
  • +
  • -

Kulüp çalışmalarında öğrencilerin kişisel sanat tarzını oluşturmak amaçlanır. Öğrenciler burada hayal güçlerini el becerileri ile ortaya koyar, tasarım bilgileri kazanırlar. Çalışmalarda seramik çamurunun kullanıldığı bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Müzelere, galerilere, sergilere düzenlenen geziler ile öğretilerin desteklenmesi ve öğrencilerin sanata bakış açılarının genişletilmesi amaçlanır.

Top