Robotik
Robotik
  • +
  • -

Robotik kulübünde öğrencilerden matematik ve fen bilimlerindeki kazanımlarını bilişim teknolojileriyle birleştirmelerini ve mühendislik  yaklaşımları ile ürüne dönüştürmelerini amaçlıyoruz.

Öğrencilerin erken yaşta yaratıcı fikirlere sahip olabilmesi, sistematik düşünme becerilerini geliştirmesi,  bilgi işlemsel  ve analitik düşünme, problem çözme gibi bilişsel alanın üst düzey becerilerini kullanması hedeflenmektedir.

Süreç boyunca öğrenciler yapılar inşa edecek, görevler tamamlayacak, kod yazacak, üretimlerini sahada deneyimleyeceklerdir. Programın sonunda öğrencilerimiz belirli amaçları gerçekleştiren kendi programladıkları robotları, cihazları, yapıları inşa etmiş olacaklardır.

Top