Resim
Resim
  • +
  • -

Okulumuzda sanat etkinlikleri öğrencinin özgün düşünebilme yeteneğini ortaya çıkarmak ve sanatın önemini kavratmak, duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmede yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırmak amacı ile yapılmaktadır.

Top