Çevre Davranış Değerlendirme Programı (ÇEDAP), Çevre Koleji Öğrencileriyle Buluşuyor
ÇEVRE ORTAOKULU
Çevre Davranış Değerlendirme Programı (ÇEDAP), Çevre Koleji Öğrencileriyle Buluşuyor
  • +
  • -

Çevre Davranış Değerlendirme Programı (ÇEDAP), Çevre Koleji Öğrencileriyle Buluşuyor

Doğadaki türler içinde, uzun süre bakıma ve korunmaya ihtiyaç duyan tür insan yavrusudur. Bir fil yavrusu, sürüsünde kalın derili bir fil olarak büyümesi için yapması gerekenlerin içgüdüsüyle doğar. Küçük insanların ise işleri zordur. Doğuştan yeteneklere ve genetik donatıma sahiptirler ama niçin bunu yapıp, onu yapmamaları gerektiği, niçin arkadaşının kafasına değil de davula ya da topa vurmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi değildirler. Çocuklar içinde bulundukları grupta hangi davranışın iyi ve doğru ya da kötü ya da yanlış olarak algılandığını ve insanın bunları gerçek yaşamda nasıl yaşadığını ilk önce öğrenmek ve yaşamak zorundadır.

Öğrencilerimiz, gelişim süreci içinde, diğer bireylerle ilişkilerinde belli hedefler doğrultusunda ilerleyerek yaşamlarını sürdürürken, sürekli problemler ve durumlarla karşılaşırlar. Yaşantılarından edindikleri bilgilerin yardımıyla problemlerini çözerken hem problem çözme becerisi geliştirirler hem de yeni yaklaşımlar, bilgiler üretirler. Başka bir ifadeyle, sorunlar karşısında kullandıkları stratejiler, beceriler ve yaklaşımlar aynı zamanda öğrenmeyi öğrenme sürecidir. Bireyin karşılaştığı problemlere yeni durumlara ilişkin en uygun çözümü bulmaya çalışması yaratıcılık süreciyle de ilgilidir.

Kişilerarası problem çözme süreci, bireyin karşılaştığı problemlere yeni yollar, yeni çözümler, yeni fikirler üretme sürecidir. Burada önemli olan nokta bireylerin sorunu görmezlikten gelip kaçmak, şiddete başvurmak, saldırgan davranışlar sergilemek gibi geleneksel yöntemler yerine gelişimlerine katkıda bulunacak barışçıl yollarla problemlerine çözümler bulmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Bu program bilinçli bir şekilde; çocuklara kendi problemlerini çözmeleri için olanaklar vermek, gözlemleme, karşılaştırma, bilgileri düzenleme, değerlendirme gibi bilişsel yeteneklerinin geliştiği gibi demokratik tutum ve tavırları geliştirmeyi hedeflenmektedir. Biz Çevre Koleji olarak biliyoruz ki, kişilerarası problem çözme becerisine sahip olan bireyler kişilerarası sorunlara daha duyarlıdır, problemlere alternatif çözümler geliştirebilirler ve çözümü gerçekleştirmede gerekli olan yöntemleri açık bir şekilde ifade edebilirler.

Çevre Davranış Değerlendirme Programı (ÇEDAP) çocukların en hızlı ve kritik öğrenme ve gelişim dönemlerinde olumlu davranışlar ve bu davranışların gerektirdiği becerilerin geliştirilmesine odaklanan bir tespit ve müdahale programıdır.

Bu program kurumumuzun misyon ve vizyonuyla da ilgilidir. Çevre Koleji; çağdaş ve demokratik bir toplum olmayı; kendini özgür bir biçimde ifade edebilen, sorgulayan, eleştiren, araştıran ve problem çözen bireyler yetiştirmeyle doğrudan ilişkili olarak görmektedir.

ÇEDAP, çocukları iyi ve doğru olarak algıladıkları davranışlara uymaya yönelmedeki sorun alanlarının kestirimine yardımcı olmak ve ağırlıkla hangi olumlu davranışın pekiştirilmesi ya da olumsuz davranışla başa çıkılması gerektiğini tespit etmek amacıyla hazırlanmış bir davranış geliştirme programıdır. Program, 3-7 yaş grubu çocukları gelişim dönemi özellikleri, algısal ve sosyal duygusal etmenler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Çevre Davranış Değerlendirme Programı (ÇEDAP), yukarıda açıklanan gerekçelere uygun bir duygu ve davranış düzenleme enstrümanı PDR Servisimiz tarafından kullanılacaktır.

 

Top