LyonMUN 2021
ÇEVRE LİSESİ
LyonMUN 2021
  • +
  • -

LyonMUN 2021

 

Çevre Koleji 10. ve 11. sınıf öğrencileri, 20-23 Mayıs 2021 tarihleri ??arasında gerçekleştirilen LyonMUN (Lyon Uluslararası Model Birleşmiş Milletler) konferansına katıldılar.  Lyon Fransa merkezli ve üniversite öğrencilerinden oluşan bir sivil toplum kurulu tarafından düzenlenen konferansta14 öğrencimizin her biri farklı bir ülkeyi temsil etti ve komitelerinde dünya sorunlarına çözüm bulmaya çalıştı. Komitelerde; Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO)’da 'Siber Savaşta Yeni Zorluklar' ve 'Balkan Ülkelerinin Dahil Edilmesi' gibi konular tartışılırken Güvenlik Konseyi’nde ‘Uluslararası Bir Mahkeme Oluşturarak IŞİD Suçlarını Yargılamak’ ve ‘Arktik Bölgesinde Egemenliği Teşvik Etmek’; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Komitesindeki 'Mülteci Kadınların Haklarının Korunması' ve 'COVID-19 Salgında Mülteciler'; Dünya Sağlık Örgütü'nde (WHO) "Herkes İçin Sağlık Hizmetlerine Erişim Sağlayacak İlaç Endüstrisini Geliştirme" ve "Çatışma Bölgelerinde Ruh Sağlığı" gibi konular da ele alındı. Öğrencilerimizi yoğun çalışmaları ve gayretlerinden dolayı kutlarız.

Top